Palvelut

Poppari Oy kykenee palvelemaan laaja-alaisesti asiak­kaitaan kunnallis­tekniikassa, maan­rakentamisessa, viher­rakentamisessa, perustustöissä, purku­töissä ja teiden rakentamisessa.

Valmistamme myös asiakkaidemme tarpeisiin eri multalaatuja. Palveluitamme tarjoamme kunnille, yrityksille, talo­yhtiöille ja koti­talouksille koko Etelä-Suomen alueella.

Yhteistyöyrityksinä ja materiaalitoimittajina käytämme vain tunnettuja luetettavia yrityksiä esim. Lohja rudus, Soraliike Erik Winqvist, Lvi Dahl, Onninen ja Meltex

Kunnallistekniikka

Kunnallis­tekniikkaan kannattaa panostaa, koska se on merkittävin yksit­täinen elin­ympäristön viihty­vyyttä lisäävä seikka. Poppari Oy:llä on pitkä kokemus erilaisista kunnallis­teknisistä projekteista, joista voit lukea lisää referenssit-väli­lehdeltä. Olemme esimerkiksi tehneet runsaasti pumppaamojen saneerauksia. Kunnallis­teknisissä projekteissa olemme aina tiiviissä yhteis­työssä asiakkaan kanssa, jotta lopputuloksena saadaan tarpeita vastaava sekä kestävä ratkaisu. Kunnallis­tekniikassa kannattaa luottaa Poppariin!

Maanrakennus

Maanrakennus­ tehdään tehokkaasti ja luotet­tavasti erinomaisen henkilöstömme sekä kalustomme turvin. Maan­rakennustöihin lukeutuvat esimerkiksi erilaiset pohja­työt, kaivuutyöt, raivaukset, maa-aines­kuljetukset ja viher­rakentaminen. Maanrakennus on yrityk­sellemme tuttua puuhaa, jonka vuoksi meiltä onnistuvat suuret ja moni­mutkaisetkin projektit.

Perustustyöt

Perustustyöt ja pohjatyöt kannattaa aina jättää osaavan ammattilaisen huoleksi. Perustus­töistä riippuu nimittäin koko projektin jatko. Perustus­töiden ollessa huonosti tehdyt, voi koko projektin onnistuminen vaarantua, ja vähin­täänkin se tietää huomattavasti lisää kustannuksia. Me hoidamme perustustyöt vaadittavalla tarkkuudella ja ammatti­taidolla, jolloin voit olla varma, että projektisi lepää vankalla pohjalla!

Teiden ja katujen rakentaminen

Tiet ja kadut ovat Suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa elin­tärkeitä, jonka vuoksi niiden rakentaja kannattaa valita tarkoin. Popparin ammatti­miehet rakentavat tiet ja kadut tavalla, josta muinaiset rooma­laisetkin olisivat kateellisia!

Vihertyöt

Vehreä ja hyvin hoidettu ympä­ristö on aina ilo silmälle, ja se myös tutkitusti vä­hentää stressiä. Popparilla on viher­töistä ja viher­rakentamisesta pitkä kokemus, jonka vuoksi kykenemme luomaan Eedeniäkin kauniimmat vihreät puutarhat ja muut alueet.

Purkutyöt

Puramme rakennukset nopeasti, ja lajittelemme aina jätteet. Tällöin asiakas säästää paljon rahaa kaatopaikkamaksuissa, ja toiminta sujuu muutenkin vaivattomasti. Hoidamme purkutyöt tarvittaessa alusta loppuun saakka, jätteiden poiskuljetuksineen.

Mullan valmistus ja myynti

Harva kasvi kasvaa hiekassa tai mudassa. Popparilla tunnetaan laadukkaan mullan merkitys kasvun synnyt­täjänä ja ylläpi­täjänä, jonka vuoksi kannattaa olla meihin yhtey­dessä, jos haluat viher­alueesi kukoistamaan. Opastamme oikean multalaadun valinnassa, jonka jälkeen valmistamme laadukasta multaa viherakentamiseen. Suuret ja pienet multa­määrät valmistetaan nopeasti ja edullisesti.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Ota yhteyttä ja pyydä urakkaasi tarjous lomakkeen kautta.

Yhteydenottolomake