Muut palvelut

Palvelumme kattavat myös kaikki maanrakentamisen muut työvaiheet.

Perustustyöt, teiden ja katujen rakentaminen, vihertyöt, purkutyöt sekä mullan valmistus ja myynti

Perustyöt

Perustustyöt ja pohjatyöt kannattaa aina jättää osaavan ammattilaisen huoleksi.

Perustus­töistä riippuu nimittäin koko projektin jatko. Perustus­töiden ollessa huonosti tehdyt, voi koko projektin onnistuminen vaarantua, ja vähin­täänkin se tietää huomattavasti lisää kustannuksia. Me hoidamme perustustyöt vaadittavalla tarkkuudella ja ammatti­taidolla, jolloin voit olla varma, että projektisi lepää vankalla pohjalla!.

Teiden ja katujen rakentaminen

Tiet ja kadut ovat Suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa elin­tärkeitä, jonka vuoksi niiden rakentaja kannattaa valita tarkoin.

Popparin ammatti­miehet rakentavat tiet ja kadut tavalla, josta muinaiset rooma­laisetkin olisivat kateellisia!

Purkutyöt

Puramme rakennukset nopeasti, ja lajittelemme aina jätteet. Tällöin asiakas säästää paljon rahaa kaatopaikkamaksuissa ja toiminta sujuu muutenkin vaivattomasti.

Hoidamme purkutyöt tarvittaessa alusta loppuun saakka jätteiden poiskuljetuksineen.

Popparilla tunnetaan laadukkaan mullan merkitys kasvun synnyt­täjänä ja ylläpi­täjänä. Ekologinen lannan käsittelylaitos mahdollistaa tämän!

Ekologinen lannan käsittelylaitos

Kun haluat viher­alueesi kukoistamaan ole meihin yhtey­dessä! Opastamme oikean multalaadun valinnassa, jonka jälkeen jatkojalostamme lannasta suuret ja pienet määrät multaa ja maanparannusaineita.