2014 työt:

  • Helsingin Yliopisto Koy Kehitystalon piha-alueiden kunnostaminen
  • Graniittirakennus Kallio Oy 1100m2 varastohallin maanrakennus sekä pystytys urakka
  • Graniittirakennus Kallio, huoltohallin 400m2 maanrakennus- sekä pystytysurakka
  • Oy Grundfos pumput Ab Ähtärin jätevesi pumppaamon saneeraus

Rakennuttaja:

Valmistumisvuosi:

2014

Sopimussumma: