2003-2012 työt:

  • Varastorakennus, Vantaa. 400m2 hallin pohja,- maanrakennus,- louhinta,- paalutus­työt
  • Lohjan kaupunki Siltalankadun pumppaamon saneeraus kokonais­urakka
  • Oy Grundfos pumput Ab Hiekkaharjun koulun jätevesi pump­paamon saneeraus
  • Oy Grundfos pumput Ab Numminiityntien sekä Lahnuksentien jätevesi pumppaamoiden saneeraus
  • As Oy Kassula kiinteistön salaoja sekä vie­märeiden saneeraus urakka
  • Lohjan kaupunki Immulan kaava-alue jäteveden­pumppaamon raken­taminen
  • Uudenmaan Ely-keskus Lahnuksen tulvaveden pumppaamon saneeraus
  • Nurmijärven kunta Kylänpään päiväkodin pihan sekä salaojien saneeraus
  • Arla Ingman jäteveden pumppaamon rakentaminen

Rakennuttaja:

Valmistumisvuosi:

2003

Sopimussumma: